Twist#Kindercoaching

Kindercoaching gaat uit van het zelfoplossend vermogen van kinderen. Kinderen ontwikkelen in sprongen en kunnen onderweg te maken krijgen met obstakels. Obstakels horen bij ontwikkeling en kunnen lastig zijn voor kind en ouder. Obstakels zijn er om van te leren en maken kinderen sterk.Het kan gebeuren dat het tijdelijk niet lukt om de obstakels op de weg te trotseren en dan kan kindercoaching helpend zijn.

Middels diverse speel-, en werkvormen krijgt het kind door kindercoaching inzicht in eigen handelen en vat op eigen gedrag. Hulpvragen van ouders zijn zeer uiteenlopend en hebben betrekking op verschillende ontwikkelingsaspecten. Kindercoaching wordt door kinderen en ouders als plezierig en helpend ervaren en is veelal een kort traject, waarbij praktische handvatten resultaat zijn van de coaching.

                                                                                                           Wees welkom!

                                                                                                                  groeten Trudemieke Wingelaar