KIndercoaching voor ondersteuning en begeleiding van kinderen, ( jong) volwassenen en ouders

oplossingsgericht, gebruikmakend van je eigen kracht

“Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.”

 Mijn missie is om mensen en in het bijzonder kinderen, te helpen zich bewust te worden van hun krachten en ze de tools te bieden om hun eigen krachtgereedschap te benutten.

– Trudemieke Wingelaar.