faalangst

Falen hoort bij ontwikkeling. Falen hoort bij vooruitgang. We leren door vallen en opstaan. Daarom kan het behoorlijk hinderlijk zijn als je last hebt van angst om te falen, oftewel faalangst.

 

Meer informatie

Waar de één geboren wordt met een behoorlijke dosis onverschrokkenheid, is de ander van nature voorzichtiger van aard. Waar de één angstig wordt wanneer iets naar eigen inzicht niet slaagt, probeert de ander het gewoon nog eens en haalt de schouders op. Faalangst kan een groot probleem zijn voor een kind. Wanneer je lichamelijke angstreactie het vaak over neemt van het denken en het je gaat belemmeren in de dagelijkse gang van zaken dan is het tijd om faalangst aan te pakken. Angst is een natuurlijke reactie van het lichaam. Als je via je zintuigen iets waarneemt wat je brein als gevaar signaleert, dan schakelt je brein je rationele denken even uit en reageert de amygdala, dit is een kleine amandelvormige kern in je brein. Het lichaam reageert op gevaar door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Als je niet durft te falen, loop je de kans veel leermomenten te missen. Wanneer we nooit iets meer doen waarvan we verwachten dat we het moeilijk vinden falen we niet meer. Dat geeft op de korte termijn een veilig gevoel, maar kan op de lange termijn voor problemen zorgen. Activiteiten die we vroeger leuk vonden, waaruit we vroeger plezier en energie haalden, kunnen dan obstakels worden, waar tegen we op gaan zien. Dit kan zich uiten in fysieke , onrust, slapeloosheid, sociale afzondering en soms zelfs depressie. Falen kunnen we leren. Onze ouders kunnen ons helpen in een veilige setting te vallen, zodat we leren omgaan met teleurstelling. Teleurstellingen en tegenslagen horen bij het leven en leren ons doorzetten.

Training ik leer leren 

“Ik leer leren”, is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 6 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

 

Meer informatie

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van het voortgezet onderwijs die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
 • Jongeren in het MBO en HBO

Na de Ik leer leren training is hoe te leren helder en concreet voor je kind.
Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van je eigen kind.
In het werkboek kan je kind altijd terug bladeren naar het actieplan.
De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.

De inhoud van het programma Ik leer leren
Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen.
Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.
Elke training heeft een eigen thema.

 • Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren
 • Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
 • Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk makkelijk kunt organiseren
 • Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren
 • Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

Wat steekt je kind op van de Ik leer leren training?

 • Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is
 • Hoe het makkelijker kan leren leren
 • Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Hoe omgaan met concentratieproblemen
 • Hoe omgaan met faalangst
 • Hoe omgaan met motivatie
 • Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
 • Aanleren van helpende leerstrategieën
 • Leren van een goede planning en organisatie
 • Leren omgaan met prioriteiten en tijd
 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
 • Leren omgaan met dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld
 • Leren van elkaar