Over mij

 Mijn naam is Trudemieke Wingelaar; vriendin van Frank, moeder van Sil en stiefmoeder van Twan. In 2019 ben ik : ’ Twist# ‘, praktijk voor kindercoaching begonnen.  Mijn missie is om mensen en in het bijzonder kinderen, te helpen zich bewust te worden van hun krachten en ze de tools te bieden om hun eigen krachtgereedschap te benutten. “De Beweging maak je zelf”

Werkervaring:
Sinds 1999 ben ik werkzaam in het basisonderwijs; op verschillende scholen in verschillende functies. Leerkracht van diverse groepen , een korte periode als locatieleider en als intern begeleider en dat werk doe ik nog steeds met veel plezier.
Sinds drie  jaar mag ik tevens werken aan beleid voor de stichting Peuterspeelzalen en vervul ik een coachende rol ten opzichte van de pedagogisch medewerksters.

Opleidingen die ik gevolgd heb:
PABO , Seminarium voor orthopedagogiek- Special Educational Needs ,RADO schoolleider, trainer leren leren , kindercoach